DOBRA SZKOŁA, TO

beZPIECZEŃSTWO

nAUKA jAZDY JAROSŁAW BUBNOWICZ

UL. BOHATERÓW WARSZAWY 2,

75-001 kOSZALIN

tELEFON: 609 610 556

BIURO CZYNNE :

WTOREK , CZWARTEK , SOBOTA

GODZ. : 17:10 - 19:30

ZAPISY NA KURS

ZAWSZE W GODZINACH URZĘDOWANIA BIURA ORAZ W KAŻDYM INNYM TERMINIE PO UZGODNIENIU TELEFONICZNYM